Julie Meme

photographer JULIE MEME

mua OLA KALININA

stylist LESYA BELYAEVA

model YULIYA KUZNECOVA

designer ROMAN ZHELTIKOV

model DARYA KRIVENCOVA

Zoe Michelle